THEMA’S

mozaiek-VBinnen de door Marijke Beek cultuurhistorie uitgevoerde projecten komt een aantal thema’s meermalen terug. Het gaat vooral om onderwerpen waarbij een gebied en de bebouwing daarbinnen nauw met elkaar samenhangen.
Bij militair erfgoed maken forten, vestingen en bunkers altijd deel uit van een groter geheel zoals een stelling of een linie, terwijl een solitair kasteel door zijn strategische positie de verre omtrek domineert.
Bij buitenplaatsen en instellingsterreinen gaat het om een ontworpen terrein met daarop gebouwen in een tuin,  park of groenaanleg. Plaatsing en uitvoering van de gebouwen hangen nauw samen met de inrichting van het terrein als geheel, bijvoorbeeld de plaats van hoofdentree, zichtlijnen, wegen en paden.
Gebouwen langs een dijk vormen samen een langgerekte lijn met de dijk als basis. De ligging en de vormgeving van ieder pand reageert – als het goed is – op het hoogteverschil.
Voor woonboten geldt iets vergelijkbaars. Die liggen in grachten, vaarten of kanalen, of in havens en bij bedrijventerreinen. Bepaalde soorten woonboten horen, historisch gezien, bij bepaalde typen gebieden.
Ondergrondse gebieden tenslotte zijn geen gebouwde objecten, maar het negatief ervan: uitgehakte ruimtes die gezamenlijk een uitgebreid netwerk vormen.

Reacties zijn gesloten.