PROJECTEN

(Architectuur- en cultuur-)historisch onderzoek brengt de – vaak verborgen – gelaagdheid van het heden in beeld. Het haalt vergeten betekenissen en verbanden naar boven en richt zich op wat belangrijk is binnen de lokale cultuur. Daardoor verrijkt dergelijk onderzoek het heden en geeft het interessante en betekenisvolle aanknopingspunten voor de toekomst.
Dit soort onderzoek kan uitmonden in verschillende producten, afhankelijk van de vraag en het beoogde doel. Soms gaat het om een advies over de veranderruimte voor één (vaak monumentaal) gebouw of een gebied dat een nieuw leven krijgt. Een andere keer is een inventarisatie van potentiële monumenten nodig, of een cultuurhistorische rapportage als onderlegger voor gemeentelijk beleid. En soms gaat het om een project dat uitmondt in een handreiking voor ontwerpers of als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Bij het laatste geval zullen meestal ook ontwerpende disciplines betrokken worden.

Reacties zijn gesloten.