COMMISSIES

Welstands- en monumentencommissies, nu vaak commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoedcommissie genaamd, zijn een interessant fenomeen. Vrij ongemerkt hebben zij immers een grote invloed (gehad) op hoe ons land er uit ziet, zoals al bleek uit het eigen onderzoek naar de geschiedenis van welstand in Nederland, Het Aanzien waard? Zo’n commissie – in wat voor vorm dan ook – kan voor een gemeente van bijzondere waarde zijn. Een architectuurhistoricus speelt daarbinnen een specifieke rol door de historische gelaagdheid van gebied of gebouw te benadrukken, verbanden te leggen tussen de ontwikkelingsgeschiedenis, structuren en bebouwing en tegelijkertijd oog te hebben voor het bijzondere, zorgvuldige detail. Monumentencommissies adviseren niet alleen over bouwplannen, maar bijvoorbeeld ook over de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. Marijke Beek was via Mooi Noord-Holland lid van Commissie Welstand en Monumenten van Zaanstad en van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Medemblik. Bovendien is zij lid geweest van de Bijzondere Commissie Monumenten en Archeologie van de Raad voor Cultuur (vooral voor de aanwijzing van rijksmonumenten en beschermde gezichten), de Amsterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten, de Monumenten Adviescommissie en de Themacommissie van WZNH, de Amsterdamse Monumentenraad en de Amsterdamse Raad voor de Stedenbouw/Stadsontwikkeling.

Reacties zijn gesloten.