INVENTARISATIE EN WAARDESTELLING

Drieluik-inventarisatie

Betekenis en waarde van een gebouw, complex, buurt, gemeente of regio zijn niet altijd direct afleesbaar. Om hier inzicht in te krijgen, wordt eerst een inventarisatie gemaakt. Wat staat er en wat springt er uit? Wat is de ontstaansgeschiedenis, hoe heeft het gewerkt en waaraan zie je dat? En vooral: wat is daarbij van bijzondere betekenis? Veldwerk, gesprekken met gebiedskenners, literatuur- en archiefonderzoek leveren hier de informatie voor. Kaarten, bouwtekeningen, prenten en historische (lucht)foto’s vormen belangrijke stukjes van de puzzel. Zo ontstaat een beeld van wat het is dat de geschiedenis afleesbaar houdt en daarom bijzondere aandacht verdient. Uiteraard worden de argumenten zorgvuldig op schrift gesteld, zodat die voor iedereen te volgen zijn.
Op nationaal niveau hebben Beek&Kooiman Cultuurhistorie op die manier een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste militaire linies in Nederland: Het Post-Militaire Landschap. Voor de provincie Zuid-Holland hebben we per regio kaarten gemaakt voor de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS). In 2014-2015 wordt de CHS geactualiseerd en de gebruiksvriendelijkheid verbeterd. Voor de gemeente Castricum heeft Marijke Beek samen met Marina Roosebeek architekt bna de gemeentelijke monumentenlijst samengesteld en momenteel werken we in Landsmeer.

Reacties zijn gesloten.