Landgoedbiotoop Zuid-Holland

marijkebeek-Hofwijk-Voorburg.450
Buitenplaats Hofwijk, Voorburg

De provincie wilde landgoederen en buitenplaatsen uitgebreid op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Zuid-Holland op kaart zetten. Uitgangspunt was om beter inzicht te geven in de directe omgeving van buitenplaatsen en de onderlinge samenhang tussen huis, tuin, park, zichtlijnen en weg of water waaraan de buitenplaats is gesticht. Per complex is daarom voor iedere buitenplaats of landgoed de ‘landgoedbiotoop’ op kaart gezet: het gebied waarmee het een ruimtelijke en functionele eenheid vormt. Per geval kunnen vorm en afmeting van de biotoop enorm verschillen.
Een aantal buitenplaatsen maakt bovendien deel uit van een zone, zoals in Wassenaar, Rijswijk en Warmond. Ook deze onderlinge verbanden zijn in het kaartbeeld zichtbaar gemaakt.

http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=chs

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, van sprew management en advies en buro Maerlant.
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2008-2010)

Reacties zijn gesloten.