Militair erfgoed langs de Nederlandse kust

marijkebeek-Atlantikwall-IJmuiden-Heerenduin.450
Atlantikwall, IJmuiden Heerenduin

De website Duinenenmensen (uitgeverij Natuurmedia) wil het Nederlandse duinlandschap populair-wetenschappelijk en beeldend presenteren voor een breed publiek. De redactie nam het initiatief om de cultuurhistorische artikelen uit het Masterplan Kust en Erfgoed in verder uitgewerkte vorm op hun site te plaatsen. Marijke Beek beschrijft hiervoor de militaire verdediging van de kust vóór 1940, de Atlantikwall en de infrastructuur langs de kust.

http://duinenenmensen.nl/cultuurhistorie-van-de-kust

Uitvoering: Marijke Beek, Dorine van Hoogstraten,
Marinus Kooiman
Opdrachtgever: Duinenenmensen, (2014-2015)

Reacties zijn gesloten.