Transvaalbuurt Amsterdam

     
marijkebeek Transvaalbuurt Steve Bikoplein 2006-450
Trappenhuis Steve Bikoplein, Transvaalbuurt Amsterdam

In de Amsterdamse Transvaalbuurt stonden grote veranderingen op stapel. Stadsdeel Oost gaf daarom opdracht voor een cultuurhistorische waardebepaling van de buurt. De cultuur-historische verkenning beschrijft hoe het plan van Berlage voor de buurt in 1903 werd goedgekeurd. Vanwege deze bouwtijd – vlak na in werking treden van de woningwet – heeft de buurt voor gemeente, woningbouwverenigingen en zeker ook voor architecten, gefungeerd als een woningwet-laboratorium. Het gebied gaf gelegenheid om nieuwe ideeën over volkshuisvesting toe te passen en uit te testen. Het gaat daarbij zowel om de aanleg van straten en pleinen, om het aanzien van gevelwanden, alsook om de woningplattegronden. De rapportage geeft een overzicht van de architecten die in de buurt hebben gebouwd en geeft stedenbouwkundige en architectonische aanbevelingen.

Uitvoering: Beek&Kooiman Cultuurhistorie
Opdrachtgever: Stadsdeel Oost, Amsterdam (2007)

Reacties zijn gesloten.