PUBLICATIES

Marijke Beek publiceert eigen onderzoek, maar werkt ook als samensteller en/of redacteur van heel diverse boeken en artikelen.
In haar eigen onderzoek hebben de omstandigheden waarbinnen architectuur vorm krijgt altijd bijzondere aandacht gekregen. Voorbeelden zijn de publicaties over de geschiedenis en het functioneren van architectuurprijsvragen, van schoonheids- of welstandscommissies in Nederland, of een recent artikel over voorlopers van de huidige Teams ruimtelijke kwaliteit. Sommige van deze publicaties hoorden tot de eerste daarover in ons land.
Sinds Marijke van 1993 tot 1999 verantwoordelijk werd voor de (engelstalige) publicaties van het Berlage Institute, (postacademische architectenopleiding) heeft zij met regelmaat voor derden publicaties samengesteld, geredigeerd en/of artikelen geleverd.


Publicatielijst
Marijke Beek, Ontwerp en ontwerpers van Geerdinkhof, serie in: InfoBulletin Geerdinkhof 2019-2021
►  deel 1: Ode aan de tuinmuren
►  deel 2: Bijlmer laagbouw deel E noord
►  deel 3: De Hofjeswoningen van Joop van Stigt
►  deel 4: Het carré van Piet Zanstra
►  deel 5: Horizontalen in beton en glas
►  deel 6: Tuinmuren met gaten en paden naar het park 
 
 Dit
is Haarlem, Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de stad,
   Gemeente Haarlem/Mooi Noord-Holland 2019

 Naar publicatie
 Marijke Beek, Arjan Bronkhorst (fotografie), Hans Hagenbeek architect, Architectura et Natura 2019
 Vierkant achter de stolp 2.0, Handreiking voor gemeentelijk stolpenbeleid, nu en onder de Omgevingswet, Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, 2018
 Naar publicatie
Prachtlandschap Noord-Holland! Stolpenstructuren, Provincie Noord-Holland, 2018
  Naar publicatie
Kansen voor de stolp in Noord-Holland, overzicht van bedreigingen en mogelijkheden voor bescherming, behoud en ontwikkeling van waardevolle stolpboerderijen in Noord-Holland, Mooi Noord-Holland 2015
Naar publicatie
 Marijke Beek, ‘Teams Ruimtelijke Kwaliteit avant-la-lettre’, in: Sandra van Assen en José van Campen, Q-factor, Ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland, pp. 26-34, uitgeverij Blauwdruk, 2014
 Stolpenprijs 2013, uitg: Architectuur Lokaal 2013, samenstelling en teksten Marijke Beek
 Naar publicatie
 Marijke Beek, The bowels of Napels, A10 Tour Guide # 54, november/december 2013, pp. 58-60 [ENG]
Naar artikel
 Marijke Beek, José van Campen, Marinus Kooiman, ‘Gouden Regels voor de Omgevingswet, een verkenning binnen drie gemeenten’, in: Architectuur Lokaal nr. 85, 2012
Naar artikel
Marijke Beek, ‘Een parallelle wereld’, Forum juli 2012, pp. 58-77
[NL en ENG]
Naar artikel NL of ENG
Marijke Beek, Marinus Kooiman, ‘De landgoedbiotoop in de provincie Zuid-Holland’ in: Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, oktober 2011
Marijke Beek, Ana van der Mark, Het ene gebied is het andere niet, Atlas van beschermde stads- en dorpsgezichten in Noord-Holland, WZNH i.s.m. Architectura & Natura, Amsterdam 2009
Naar publicatie
Marijke Beek, Visioen en werkelijkheid, Rijksprijs de Gouden Piramide, Rotterdam 2008. Samenstelling (met Ton Idsinga), redactie en teksten
Marijke Beek, deel ‘Verleden’ in: Ligplaats Amsterdam, leven op het water, ARCAM/Architectura press, Amsterdam 2007 [NL en ENG]
 Living Library, Wiel Arets, Utrecht University Library, (editor Marijke Beek, ontwerp: Irma Boom) Prestel Verlag, München 2005 [ENG]
 Marijke Beek, ‘Dynamiek buitengebied gaat reikwijdte welstand te boven’, Architectuur Lokaal nr.51, 2005, pp. 12-13
 Marijke Beek, Eva DeCarlo, Thomas Moore, Eureka! 50 African-American Inventions, exhibition catalogue Kingsstreet Gallery, Amsterdam 2004 [ENG]
 Het praktisch idealisme van opdrachtgever Huub Smeets, de Vrije Pyramide 2002. Samenstelling Marijke Beek, Ton Idsinga, redactie Marijke Beek, uitg: Atelier Rijksbouwmeester 2003
 Over Schoonheid, architectuur, omgeving, landschap, Waanders, Zwolle 2000. Samenstelling en redactie: Marijke Beek en vijf interviews (met Ton Idsinga)
 Marijke Beek, José van Campen, Naar een gemeentelijke welstandsnota, VNG uitgeverij, Den Haag 2000
 Marijke Beek, Wonen op een vaartuig of bouwen in de gracht? een kader voor welstandsbeleid. Commissie welstand en monumenten Amsterdam 1999
 Welstand met beleid, voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk, VNG uitgeverij Den Haag en Federatie Welstand, 1999. Teksten Beek & Kooiman Cultuurhistorie
 Marijke Beek, Marinus Kooiman, Bouwen aan de dijk, ontwerpen voor het rivierdijklandschap, uitgeverij 010, Rotterdam 1998
 Marijke Beek, Marinus Kooiman, Aan de dijk gezet, dijkwoningen vroeger, nu en in de toekomst, uitgeverij 010, Rotterdam 1996
 Marijke Beek, ‘De gestalte van het Tussen, het interieur van Forum’ in:
Van Neorenaissance tot Postmodernisme, de geschiedenis van het interieur in Nederland
red: Ellinoor Bergvelt, Frans van Burkom, Karin Gaillard, uitgeverij 010, Rotterdam 1996
 The Berlage Institute, Yearbook, Berlage Papers and Projectbooks, 1993-1999 [ENG]
 Marijke Beek, Marinus Kooiman, Oudewater, geschiedenis en architectuur, deel van de serie Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht, Zeist 1993
 Marijke Beek, ‘Ambtenaren en architecten, een schoonheidscommissie als kunstenaar’, in: Berlage en Amsterdam-Zuid, Amsterdam 1992, pp. 26-45 [uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling Berlage en Amsterdam-Zuid in het Gemeentearchief Amsterdam]
 Black USA, tentoonstellingscatalogus Stichting Overholland, teksten Marijke Beek, 1989-1990 [ENG]
 Marijke Beek, ‘Een verborgen juweeltje, de reconstructie van het Barcelona-paviljoen’, in: Archis 1986, nr.8, pp. 24-26
 Marijke Beek, ‘Schoonheidcommissies en architectenbelangen, participanten in de ontwikkeling van het welstandstoezicht in Nederland’, in: WONEN/TABK 1985, nr. 16-17, pp. 38-44
 Marijke Beek, Het aanzien waard? Geschiedenis van de welstandszorg in Nederland, Deventer 1985
 Marijke Beek, Drie eeuwen Amsterdamse bouwkunst, Gemeentearchief Amsterdam, 1983
 Marijke Beek, ‘Abel Antoon Kok, architect, activist en verzamelaar’, in: Ons Amsterdam 1984, nr.3, pp. 61-68
 Marijke Beek, Ernest Kurpershoek, De Nieuwe Kerk te Amsterdam, uitg: Tiebosch/Scala 1983 [NL en ENG]
 Marijke Beek, ‘Kwaliteitsbevordering of werkverschaffing, Architectuurprijsvragen van 1880 tot 1920’, in: Wonen/TABK 1982, nr. 12, pp. 27-29
 Marijke Beek, ‘Evenwicht tussen regels en belangen. De voorgeschiedenis van de Algemene Nederlandse Prijsvraagregelen”, in: Wonen/TABK 1982, nr. 12, pp. 10-26
 Architectuurwedstrijden nader bekeken, onderzoek door RIGO [Research Instituut Gebouwde Omgeving] in opdracht van de Stichting Bouwresearch, Deventer 1980

Reacties zijn gesloten.