INTRODUCTIE

Marijke Beek cultuurhistorie richt zich op onderzoeks- en adviesrapportages op het gebied van cultuurhistorie, architectuur(historie), en (ruimtelijk) erfgoed. Ik ben gespecialiseerd in het maken van beschrijvingen en waardebepalingen van bijzondere gebouwen of complexen, adviezen op maat over omgevingskwaliteit en ruimtelijk erfgoed en over mogelijkheden voor hergebruik.
Verder houdt Marijke Beek cultuurhistorie zich bezig met samenstelling en redactie van publicaties en het leveren van artikelen daarvoor, vooral gericht op architectuur(geschiedenis) en erfgoed.

ACTUEEL

Historische sluizen en gemalen
Najaar 2021 werd Marijke Beek cultuurhistorie benaderd door Monumenten en Archeologie Amsterdam met het verzoek de Amsterdamse ordekaarten aan te vullen met sluizen en gemalen. Dergelijke utilitaire gebouwen bleken soms wel, maar veel vaker niet op kaart te zijn gezet. Er volgde een zoektocht door overzichten van de gemeente, in het veld, op websites, in lijsten, rapporten en boeken, op historische kaarten, en op luchtfoto’s. Zo werden 80 – 90 sluizen en gemalen opgespoord van vóór 1985, die meer zijn dan alleen een installatie.
Veldwerk en onderzoek leverden zoveel informatie op, dat werd besloten om op kaart niet alleen elk object te voorzien van basisinformatie en een waardering, maar om ook een beschrijving en een foto toe te voegen. En om een extra kaartlaag te maken met daarop “ensembles” van sluizen en gemalen, bijvoorbeeld de zeven, nu nog bestaande, sluizen langs het IJ die in de 17de eeuw of eerder zijn gebouwd en die nog steeds functioneren.
G.J. Arends (sluizendeskundige) en Maarten Ouboter (AGV) werden bereid gevonden om mee te denken, net als een aantal medewerkers van MenA. Joris Knemeijer maakt de kaart.
Het resultaat wordt – net als de eerdere ordekaarten – opgenomen op de site Maps Amsterdam.

Marjotstelling Terschelling
Eind 2020 heeft Marijke Beek cultuurhistorie in opdracht van Erwin Miedema (MXL vastgoed) een Erfgoedadvies opgesteld over de Marjotstelling op Terschelling. De stelling maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Duitse Atlantikwall. Miedema heeft hotel Het Punthoofd bij Formerum gekochtmet daarbij zes ha. terrein, waarop zich een groot deel van deze stelling bleek te bevinden. Voor verdere planvorming was een integraal verhaal over de stelling nodig: hoe zit het complex in elkaar, hoe ligt het er nu bij, welke waarde hebben de onderdelen en welke kansen zijn er vanuit erfgoedoptiek voor herontwikkeling? Een belangrijke conclusie van het advies is dat vooral het stelsel van uit helderrode baksteen gemetselde loopgraven karakteristiek is voor de Marjotstelling. Die lijken grotendeels te zijn bewaard, doordat ze zijn verborgen en geconserveerd in het stuivende duinzand. Een deel ervan wordt weer opgegraven.

Ordekaart historische kernen en linten Amsterdam
De gemeente Amsterdam vroeg Marina Roosebeek en haar team om het laatste deel van de gemeente in kaart te brengen en te waarderen: historische kernen en linten en het buitengebied. Daarbij gaat het om de Waterlandse Zeedijk en de dorpen erlangs, om Ransdorp, Zunderdorp en Holysloot en de boerderijen daartussenin, het dorp Sloten, de Sloter- en Osdorperweg en tenslotte de Lutkemeerweg. Het karakter van dit gebied is heel anders dan van de voorgaande ordekaarten. Hier geen woonbuurten, maar vooral individuele woonhuizen en boerderijen, met veel bijgebouwen. De structuur van de kernen en linten wordt bepaald door de landschappelijke ondergrond, met dijken en polderlinten.
Aan het project werken mee Jan Peter Wingender (Office Winhov) als extern deskundige en specialisten van de gemeentelijke dienst Monumenten en Archeologie. Het resultaat wordt – net als de eerdere kaarten – opgenomen op de gemeentelijke website Maps Amsterdam.

 • Beeldmateriaal op de website is uit eigen archief, tenzij anders vermeld.
   Met bronvermelding is gebruik ervan toegestaan. Webdesign: Wil van Slogteren

Reacties zijn gesloten.