OPDRACHTGEVERS

Arcam, Amsterdam Ligplaats Amsterdam
Architectuur Lokaal Stolpenprijs, Sluimerende Silhouetten, Wikken
en wegen
Bureau Rijksbouwmeester Gouden Piramide, Vrije Pyramide, Naar een gemeentelijke welstandsnota
Le Collectif Montpezatien Le Château de Montlaur
Commissie voor Welstand en Monumenten, Amsterdam Wonen op een vaartuig of bouwen in de gracht
P. Dekker Den Alexander, prototype voor een woonboot
Dorp Stad en Land, Rotterdam Inspiratiekader Nieuwe Landgoederen
Federatie Welstand Brochure welstand met beleid

Gemeente Amsterdam Ordekaarten tot 1985 (Monumenten en Archeologie) Ordekaarten historische kernen en linten (Monumenten en Archeologie) De Schoonheid van Amsterdam Digitaal, Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling, Commissie voor Welstand en Monumenten, Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg, Welstand voor woonboten (Binnenwaterbeheer)

Gemeente Castricum Gemeentelijke monumentenlijst

Gemeente Haarlem Nota Ruimtelijke kwaliteit, Raaks-gebied Cultuurhistorische verkenning

Gemeente Heiloo WIllibrordusterrein

Gemeente Landsmeer Monumentencommissie

Gemeente Lansingerland Nota Cultuurhistorie Plus en Welstandsnota

Gemeente Muiden Vesting Muiden, Advies cultuurhistorie in bestemmingsplan Stad Muiden

Gemeente Papendrecht Dijkvisie Papendrecht advies

Gemeente Rotterdam Koepelnota

Gemeente Woerden Kazerne Woerden, cultuurhistorische rapportage

Grontmij België Fortengordels Antwerpen

Hans Hagenbeek en Monique de Louwere Hans Hagenbeek architect

H+N+S Landschapsarchitecten Staats-Spaanse Linies, Organisch groeien: Dreischor, Stelling (van Den Helder) op herhaling, Stelling van Amsterdam, Noordoostpolder-Urk Kwaliteitskaart, Cultuurhistorische As Boxtel, Mercon Kloosterrein, Kinderdijk

Hylkema Consultants B.V. Huize Sassenoord, Nieuwveen

Ministerie van VROM, directoraat-generaal Ruimte Het Postmilitaire landschap

Ministerie van O, C en W Raad voor Cultuur, Bijzondere Commissie voor Monumenten en Archeologie

Mooi Noord-Holland (voorheen WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit) Het ene gebied is het andere niet, Atlas van beschermde stads- en dorpsgezichten in Noord-Holland, Vesting Muiden, Mansardekappen in de Schermer, Cultuurhistorie in bestemmingsplan Twisk,  Welstand voor woonboten in Noord-Holland, Willem Arntszhoeve CHER, Erfgoedcommissie, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik, Commissie Welstand en Monumenten Zaanstad, Kansen voor de stolp in Noord-Holland, Vierkant achter de stolp 2.0, Prachtlandschap Noord-Holland! Stolpenstructuren, Cultuurhistorische Hoofdstructuur Haarlem, Waarderingskaart stolpen

MXL Vastgoed (Erwin Miedema) Margotlinie Terschelling

Het Oversticht Het aanzien waard, Over Schoonheid

Provincie Utrecht Oudewater, geschiedenis en architectuur

Provincie Zuid-Holland Cultuurhistorische Hoofdstructuur, Landgoedbiotoop, Landgoedzone

Recreatieschap Spaarnwoude Fort benoorden Spaarndam

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (en voorgangers) Toelichting beschermde gezichten Dordrecht, Landgoed Hartenstein

ruimtelijkekwaliteitsteams.nl Ruimtelijke kwaliteitsteams-avant-la-lettre

D. Sluis Boerderijtje Duin en Bosch

Stadsarchief Amsterdam (voorheen Gemeentearchief) Berlage en Amsterdam-Zuid (publicatie en tentoonstelling), Atlas A.A. Kok (publicatie en tentoonstelling)

Stadsdeel Osdorp, Amsterdam Dorpskern Sloten

Stadsdeel Oost, Amsterdam Transvaalbuurt, Kraaipanschool

Stadsdeel Zuid Beeldkwaliteitplan Vondelparkbuurt

Stichting Overholland Buitenplaats Over Holland parkaanleg, Black USA

Stichting Bouwen aan de Dijk Bouwen aan de Dijk publicatie

Strootman landschapsarchitecten Masterplan Kust en Erfgoed

Universiteitsbibliotheek Utrecht Living Library, Wiel Arets Utrecht University Library

Uitgeverij Natuurmedia Militair erfgoed langs de Nederlandse kust

Uitgeverij 010 Aan de dijk gezet, dijkwoningen vroeger, nu en in de toekomst

Verenigde bewoners Havenrak Broek in Waterland Muziekkoepel Broek in Waterland

Reacties zijn gesloten.