Fortengordels Antwerpen

    
marijkebeek Fortengordels Antwerpen Fort5 2010-450
Binnenplaats van Brialmontfort Fort 5, Antwerpen

Rond de stad Antwerpen zijn tussen midden 19de en begin
20ste eeuw twee fortengordels aangelegd. De oudste en binnenste gordel, met de imposante Brialmontforten, ligt nu binnen het stedelijk gebied. De buitenste gordel ligt op enige afstand van de stad. De Provincie Antwerpen wil de forten toeristisch-recreatief ontsluiten en de ruimtelijke samenhang versterken. Daarom kreeg Grontmij België opdracht om voor beide fortengordels een strategisch Kaderplan op te stellen. Beek & Kooiman namen het cultuurhistorisch deel van de opdracht voor hun rekening.

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Els Leclercq, (Grontmij België), Cluster landscape
Opdrachtgever: Grontmij België (2011-2012)

Reacties zijn gesloten.