Buitenplaats Over Holland, parkaanleg

marijkebeek gebouwen huispark Over Holland-450
Oranjerie, huis en theekoepel in het landschapspark van Over Holland

Het park van de buitenplaats Over Holland bij Nieuwersluis is toe aan ingrijpend onderhoud. De Stichting Overholland vroeg om een diepgaand onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de parkaanleg rond het huis en van de overplaats. Beiden zijn in samenhang en naar één ontwerp gerealiseerd.
Op basis van kaarten en ander historisch beeldmateriaal, veldwerk en door de Stichting Overholland beschikbaar gestelde archieven is de ontwikkelingsgeschiedenis van het park beschreven. Het accent ligt daarbij op de combinatie van een park in vroege landschapsstijl (één van de eerste in ons land) gecombineerd met de bewaard gebleven structuur van de eerdere, classicistische Franse tuin.
Dit – nog niet gepubliceerde – stuk dient als basis voor het Herstelplan voor het park van de hand van SB4 landschaps- architecten. Het complete onderzoek zal te zijner tijd worden opgenomen in een uitvoerige publicatie over de buitenplaats.

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: Stichting Overholland (2011-2013)

Reacties zijn gesloten.