Cultuurhistorische Hoofdstructuur Haarlem

De gemeente Haarlem wil het erfgoed van de stad een belangrijke rol laten spelen binnen de Omgevingsvisie. Daarom vroeg ze Mooi Noord-Holland om een Cultuurhistorische Hoofdstructuur op te stellen, waaraan José van Campen, Bas Schout (kaarten) en Marijke Beek als externen meewerkten.
De Cultuurhistorische Hoofdstructuur gaat de schakel vormen tussen Haarlems erfgoed en de ambities en keuzes die in de Omgevingsvisie worden geformuleerd. De Hoofdstructuur bestaat uit samenhangende gebieden, markante plekken en gebiedsoverstijgende lange lijnen die de stad als het ware bij elkaar houden. Van gebieden, plekken en lange lijnen is kort de geschiedenis beschreven en een analyse gemaakt van de kernkwaliteiten. Daarnaast zijn zeven thema’s geselecteerd die Haarlem gemaakt hebben tot wat het nu is. Op die manier kan de ruimtelijke geschiedenis van de stad als geheel worden begrepen en gelezen. Kaarten en bijbehorende teksten komen digitaal beschikbaar onder de titel van het project: “Dit is Haarlem”.
Naar website.

Reacties zijn gesloten.