Fort Benoorden Spaarndam

   
marijke-beek-keuken-Fort-benoorden-Spaarndam-2007-450
Keuken van Fort Benoorden Spaarndam  (2007)

Het Fort Benoorden Spaarndam is een belangrijk onderdeel van de Positie bij Spaarnwoude, en deel van Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Het Recreatieschap Spaarnwoude wilde het fort herontwikkelen en had behoefte aan onderzoek naar de cultuurhistorische waarden ervan. Bijzondere nadruk is in het rapport gelegd op het interieur van het fort (dat voorheen niet toegankelijk was) met de daarin aangetroffen muurschilderingen. Bovendien werd aandacht besteed aan de waarde en de mogelijkheden van het bijbehorende munitiecomplex uit 1955.

Uitvoering: Beek&Kooiman Cultuurhistorie, Mattie&De Moor
Opdrachtgever: Recreatieschap Spaarnwoude (2007)

Reacties zijn gesloten.