Muziekkoepel Broek in Waterland

marijkebeek-Broek-in-Waterland-Havenrak-2009.450
Havenrak, Broek in Waterland

In het Havenrak van Broek in Waterland werd – in het water – in 1905 een muziekkoepel gebouwd, die 50 jaar later weer is gesloopt. Een lokale stichting nam het initiatief om deze koepel op min of meer dezelfde plaats te reconstrueren. Omwonenden waren het hier niet mee eens en vroegen Marijke Beek een notitie te schrijven die ingaat op de cultuurhistorische waarden van het beschermd dorpsgezicht Broek in Waterland, en hoe de muziekkoepel zich daartoe verhoudt.
Naar aanleiding daarvan oordeelde de rechter dat de gemeente ten onrechte een bouwvergunning had verleend.

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: Verenigde Bewoners Havenrak Broek in Waterland
(2010)

Reacties zijn gesloten.