Willibrordusterrein Heiloo

     
marijkebeek-dienstgebouw-Willibrordusterrein-Heiloo.450
Dienstgebouw Willibrordusterrein, Heiloo

De eerste bebouwing op het Willibrordusterrein in Heiloo dateert uit 1930. In de loop der jaren is het psychiatrisch zorgcomplex een aantal malen uitgebreid en geherstructureerd. Ook zijn gebouwen gesloopt. Hoofdgebouw, kapel en dokterwoningen zijn aangewezen als rijksmonument, maar een aantal dienstgebouwen heeft die status niet. Daarom had de gemeente Heiloo – in verband met de voorgenomen bouw van woningen op het terrein – behoefte aan een beschrijving van de cultuurhistorische waarden als onderlegger voor verdere planvorming.

Uitvoering: Beek&Kooiman Cultuurhistorie
Opdrachtgever: Gemeente Heiloo (2007)

Reacties zijn gesloten.