Actualisering Cultuur-historische Hoofdstructuur

marijkebeek-bollenschuur-Duinenbollenstreek.450
Bollenschuur Hillegom

De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) is in Zuid-Holland van groot belang als onderlegger van het provinciaal erfgoedbeleid, vanwege de directe doorwerking in de Verordening Ruimte. In 2013 waren de – mede door Beek&Kooiman opgestelde – CHS kaarten aan actualisering toe. Ook werd verbetering van het gebruiksgemak gevraagd en een preciezere weergave op kaart bij maximale schaal. Bovendien streefden we naar het maken van één kaartbestand waardoor de kaart naar wens door de gebruiker zelf samen is te stellen. Ook is de wederopbouwperiode als aparte legenda-eenheid gekarteerd.

Uitvoering: Beek&Kooiman Cultuurhistorie, van spréw projectmanagement en advies, Sander IJzerman (geodata)
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2013-2014)

Reacties zijn gesloten.