Marjotstelling Terschelling

Eind 2020 heeft Marijke Beek cultuurhistorie in opdracht van Erwin Miedema (MXL vastgoed) een Erfgoedadvies opgesteld over de Marjotstelling op Terschelling. De stelling maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Duitse Atlantikwall. Miedema heeft hotel Het Punthoofd bij Formerum gekocht met daarbij zes ha. terrein, waarop zich een groot deel van deze stelling bleek te bevinden.
Voor verdere planvorming was een integraal verhaal over de stelling nodig: hoe zit het complex in elkaar, hoe ligt het er nu bij, welke waarde hebben de onderdelen en welke kansen zijn er vanuit erfgoedoptiek voor herontwikkeling?
Het Erfgoedadvies beschrijft de geschiedenis van het terrein en de rol van de stelling binnen de Atlantikwall als geheel. Een typologie van de aanwezige werken (ooit iets meer dan 100) levert uitgangspunten voor mogelijk hergebruik van (een aantal van) de bunkers en geeft richting aan de aanpak van de bouwwerken: welke hergebruiken of restaureren, welke consolideren, en welke opgraven of juist onder het zand laten liggen? Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van het Bunkerarchief bij het Nationaal Archief in Den Haag. Tegelijkertijd levert het advies suggesties voor de tracékeuze van het door Staatsbosbeheer over het terrein van de stelling aan te leggen fietspad.
Een belangrijke conclusie is dat vooral het stelsel van uit helderrode baksteen gemetselde loopgraven karakteristiek is voor de Marjotstelling. Die lijken grotendeels te zijn bewaard, doordat ze zijn verborgen en geconserveerd in het stuivende duinzand. In elk geval een deel ervan wordt weer opgegraven.

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever:
Erwin Miedema (MXL vastgoed, dec. 2020)
>Naar advies

Reacties zijn gesloten.