Hartenstein Oosterbeek

   
Panoramio Park Hartenstein-450
bron: www.panoramio.com/photo/81412137

Het 19de-eeuwse huis Hartenstein, het bijbehorende koetshuis en het omringende landschapspark zijn sinds 1966 rijksmonument. Het gebouw herbergt het Airborne Museum.
In verband met mogelijk hergebruik liet de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg een beschrijving en een waardering van het park rond het huis opstellen. De rapportage eindigt met cultuurhistorische uitgangspunten bij planvorming. Die gaan er van uit dat nieuwe ingrepen de bestaande bebouwing geen concurrentie aandoen en dat de samenhang binnen het bestaande park verbeterd kan worden. Het park is sinds het opstellen van het rapport gemoderniseerd.

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, L. Prins (RCE)
Opdrachtgever: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, nu RCE (2001)

Reacties zijn gesloten.