Vesting Muiden

  
marijkebeek-waarnemingskoepel-Muizenfort.450Observatiekoepel Muizenfort, Muiden

Historisch kaartonderzoek naar de ontwikkeling van de Vesting Muiden laat zien dat vooral aanpassingen uit de tweede helft van de 19de eeuw het huidige karakter bepalen. De wallen en de bastions hebben in die tijd hun huidige vorm gekregen, al zijn ze niet overal gaaf bewaard gebleven. In de rapportage zijn daarom uitgangspunten opgenomen die erop zijn gericht die fase van de Vesting Muiden fysiek zo herkenbaar mogelijk te houden en/of te maken. Dit onderzoek naar de waarden van de Vesting is voor de gemeente van belang als onderbouwing van ruimtelijke beleidskeuzes. De vesting is immers rijksmonument, maar maakt ook deel uit van de Stelling van Amsterdam èn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

► Naar rapportage

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit (2012)

Reacties zijn gesloten.