Welstandsbeleid voor woonboten in Noord-Holland

marijkebeek Enkhuizen Oude Haven-450

Woonboten in Noord-Holland liggen – globaal gezien – in vier verschillende soorten gebieden: beschermde stads- en dorpsgezichten, binnenstedelijke locaties die niet beschermd zijn en een minder historisch van karakter hebben, ‘rafelranden’ en bedrijventerreinen, en het buitengebied. Voor alle vier zijn in een digitaal beschikbare brochure de gebiedskenmerken beschreven en criteria opgesteld voor zowel woonarken als voor woonschepen.

Naar brochure

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit (2008)

Reacties zijn gesloten.