Boerderijtje Duin en Bosch

  
marijkebeek boerderijtje Duin en Bosch ZO-450

Het boerderijtje op het terrein van zorginstelling Duin en Bosch (nu Dijk en Duin) is rijksmonument en wordt geschikt gemaakt voor bewoning. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vroeg de potentiële nieuwe eigenaar een globale bouw- en architectuurhistorische verkenning van het gebouwtje te laten maken om zo meer informatie en wellicht ook inspiratie boven tafel te krijgen voor de verbouw.
 Het onderzoek bracht nieuwe feiten aan het licht over de oorspronkelijke vorm en gebruik ervan en over de ontwikkelingsgeschiedenis. Het boerderijtje dateert uit de 17de eeuw of eerder en heeft daarna deel uitgemaakt van het bekende landontginningsproject van Koning Willem I bij Bakkum. Hier werd later Duin en Bosch gesticht. Het boerderijtje is vele malen verbouwd.

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: David Sluis (2014)

Reacties zijn gesloten.