Fortengordels Antwerpen


marijkebeek Fortengordels Antwerpen Dorpveld 2010-450
Fort Dorpveld, Antwerpen

Rond de stad Antwerpen zijn tussen midden 19de en begin 20ste eeuw twee fortengordels aangelegd. De oudste en binnenste gordel, met de imposante Brialmontforten (1860-1864), ligt nu binnen het stedelijk gebied. De buitenste gordel met vooral betonnen forten van vlak na 1900 ligt op enige afstand van de stad. Grontmij België kreeg opdracht om voor beide fortengordels een strategisch Kaderplan op te stellen. Beek & Kooiman maakte beschrijvingen van de zes deelgebieden, van de verschillende typen forten en beschrijvingen en waarderingen van de forten en hun onderlinge samenhang. Vooral de fraai gedetailleerde Brialmontforten op hun enorme forteilanden zijn vanuit de Nederlandse context gezien heel bijzonder.

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Els Leclercq, (Grontmij België), Cluster landscape
Opdrachtgever: Grontmij België (2011-2012)

Reacties zijn gesloten.