Buitenplaats Over Holland, parkaanleg

marijkebeek slingervijver Over Holland-450

De buitenplaats Over Holland bij Nieuwersluis heeft een bijzonder park. Binnen de 17de-eeuwse, classicistische structuur van lanen en waterlopen zijn gedeelten in de 18de eeuw heringericht in vroege landschapsstijl. Bochtige paden, slingervijvers en heuveltjes verrassen de wandelaar. De Stichting Overholland vroeg om een diepgaand onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het park rond het huis en van de overplaats. Een samenvatting van dit – nog niet gepubliceerde – stuk ligt ten grondslag aan het Herstelplan voor het park van SB4 landschapsarchitecten. Het complete onderzoek zal te zijner tijd worden opgenomen in een uitvoerige publicatie over de buitenplaats.

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: Stichting Overholland (2011-2013)

Reacties zijn gesloten.