Landgoedbiotoop Zuid-Holland

marijkebeek landgoedzone Oegstgeest Endegeest-450

Landgoederen en buitenplaatsen zijn met hun omgeving vervlochten. Zij zijn gesticht aan een ruimtelijke structuur als een weg of een waterloop en hebben zichtlijnen of panorama’s die huis en tuin met de omgeving verbinden. De provincie Zuid-Holland wilde die relaties  in het ruimtelijk beleid verankeren. Voor iedere buitenplaats of landgoed is daarom de ‘landgoedbiotoop’ op kaart gezet: het gebied waarmee het een ruimtelijke en functionele eenheid vormt. Per geval kunnen vorm en afmeting van de biotoop enorm verschillen. Een aantal buitenplaatsen maakt bovendien deel uit van een zone, zoals in Wassenaar, Rijswijk en Warmond. Ook deze onderlinge verbanden zijn in het kaartbeeld zichtbaar gemaakt op de website van de provincie.

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, van sprew management en advies en buro Maerlant.
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2008-2010)

Reacties zijn gesloten.