Masterplan kust en erfgoed


marijkebeek Commandobunker Hoek van Holland.450
Commandobunker Hoek van Holland

Het Masterplan Kust en Erfgoed richt zich op de schaal van heel Nederland. De belangrijkste cultuurhistorische kenmerken van het kustgebied worden beschreven, zoals ontsluitingspatronen, militaire kustverdediging vóór 1940, de Atlantikwall, recreatie, wederopbouw, en andere karakteristieken van eilanden en kustplaatsen. Marijke Beek nam onder meer de militaire kustverdediging voor haar rekening en zij werkte mee aan de voorbeelduitwerkingen daarvoor.

Het accent ligt uiteraard vooral op de grote schaal: militaire linies en daarbinnen de grotere complexen. Voor de Atlantikwall bijvoorbeeld wordt een karakteristiek gegeven per kustgedeelte. Bovendien zijn de – waarschijnlijk belangrijkste – ruim 100 complexen op kaart gezet.

http://www.strootman.net/project/masterplan-kust-erfgoed/

Uitvoering: Beek&Kooiman Cultuurhistorie, Dorine van Hoogstraten
Opdrachtgever: Strootman landschapsarchitecten (2014)

Reacties zijn gesloten.