Wonen op een vaartuig of bouwen in de gracht

marijkebeek wonen op het water 450

De Amsterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten vroeg Marijke Beek een rapportage op te stellen over woonboten in de stad.
Die moest ingaan op de geschiedenis van wonen op het water en op de knelpunten op dat moment. Tegelijkertijd wilde de Commissie het rapport als beoordelingskader kunnen gebruiken. De wisselwerking tussen woonboot en de directe omgeving ervan werd in de rapportage leidend. De inhoud was op dat moment discutabel, reden waarom het nooit verder is gekomen dan een concept-rapport. Maar geleidelijk aan komen de intenties alsnog in het gemeentelijk beleid terecht. Tekeningen van Jord den Hollander relativeren het geheel.

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: Commissie Welstand en Monumenten Amsterdam
(1998-1999)

Reacties zijn gesloten.