Het Post-Militaire Landschap

  
marijkebeek Fort St Pieter Maastricht-450
Fort Sint Pieter, Maastricht

In het Postmilitaire Landschap zijn alle linies en stellingen in Nederland opgenomen, van de Middeleeuwen tot de 20ste eeuw, voorzover zij nog min of meer herkenbaar zijn in het landschap.
Het gaat dus om lineaire, ruimtelijk en functioneel samenhangende stelsels van verdedigingswerken als vestingsteden, forten en schansen die verbonden worden door liniedijken, inundatievlaktes e.d. Zij zijn op kaart gezet en iedere linie en de onderdelen ervan zijn beschreven, van de Helperlinie in het noorden, tot Fort St. Pieter bij Maastricht. Het rapport is in beperkte oplage geprint, maar er is helaas nooit een goede publicatie van gemaakt.

Begin 2016 publiceerde de RCE een kaart van militair erfgoed, gebaseerd op ons rapport. zie:
http://landschapinnl.nl/militaire-landschapskaart

voor alleen de tekst in pdf formaat:
hollandsewaterlinie.erfgoedsuite.nl/publish/pages/2625/40.pdf

Uitvoering: Beek&Kooiman Cultuurhistorie
Opdrachtgever: Ministerie van VROM, Directoraat Generaal Ruimte (2002-2004)

Reacties zijn gesloten.