Willem Arntszhoeve Den Dolder

marijkebeek Willem Arntszhoeve vloeivelden-450

De gemeente Zeist gaf opdracht voor een multi-disciplinaire Cultuurhistorische Effect Rapportage voor het terrein van de Willem Arntszhoeve. Beek & Kooiman Cultuurhistorie werkte daaraan mee. De gemeente wilde beter inzicht in de gevolgen van het door West 8 opgestelde Masterplan voor de nog bestaande cultuurhistorische waarden op het terrein. Eindconclusie was dat die in het plan grotendeels behouden zouden blijven.
Daarbij hebben we geadviseerd de nieuwe bebouwing te ontwerpen uitgaande van een aantal bij de bouw toegepaste principes, bijvoorbeeld wat betreft oriëntatie, ontsluiting, relatie met het omliggend terrein, zichtlijnen en overeenkomst in kleur- en materiaalgebruik.

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Mühren Urban Design, Archeological Research & Consultancy en John Dekker advies & ondersteuning
Opdrachtgever: WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit (2005)

> Download pdf

Reacties zijn gesloten.