Stelling (van Den Helder) op herhaling

marijkebeek Stelling Den Helder Liniedijk-450
Liniedijk, Den Helder

Den Helder heeft, nu nog steeds, een unieke militaire verdedigingslinie rond de binnenstad, die in de Napoleontische tijd is aangelegd. De linie bestaat uit een aantal grote forten rond de stad, die met elkaar zijn verbonden door een liniedijk. De gemeente wil dat Den Helder weer als vestingstad herkenbaar wordt. H+N+S tekenden een plan om de Stelling zichtbaarder te maken, te beginnen bij de forten West-en Oostoever in het zuiden, en de Liniedijk. Beek & Kooiman hebben hiervoor het historisch onderzoek gedaan naar het ontstaan van de Stelling en het oorspronkelijke profiel van de Liniedijk. Voorgesteld wordt om dat enigszins te dramatiseren ten behoeve van de herkenbaarheid en het toekomstig gebruik. De samenhang tussen de forten onderling wordt weer hersteld door water terug te brengen en door herprofilering.

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, H+N+S
Opdrachtgever: H+N+S Landschapsarchitecten
(2003-2004)

Reacties zijn gesloten.