Ligplaats Amsterdam

    
marijkebeek wonen op een vaartuig.450

De Arcam-publicatie Ligplaats Amsterdam gaat over leven op het Amsterdamse water in brede zin in verleden, heden en toekomst. Marijke Beek nam het verleden voor haar rekening. Zij beschrijft hoe stad en water vanouds nauw met elkaar zijn vervlochten. Vóór midden 19de eeuw woonden bootbewoners niet alleen op hun schip, ze werkten er ook. Zij waren mobiele handelaar, visser, dijkwerker of schipper. De publicatie laat zien hoe wonen op het water een ontwikkeling heeft doorgemaakt van marginale woonvorm veroorzaakt door woningnood vroeg in de 20ste eeuw, via een non-conformistische manier van wonen in de jaren zeventig en tachtig, naar gewild ‘waterwonen’ nu.

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: Arcam Amsterdam (2007)

Reacties zijn gesloten.