Welstand wonen op water

    
marijkebeek woonarkje Amsterdam-450

Het eindproduct van het project Welstand wonen op water omvat een stappenplan voor het opstellen van welstandsbeleid voor woonboten, nieuwe definities voor categorieën woonboten, welstandscriteria gerangschikt naar categorie en thema, algemene adviezen en een informatief digitaal werkboek voor ambtenaren. Marijke Beek was als inhoudelijk deskundige één van de samenstellers van het rapport en de bijbehorende website. De  nota Welstand op het water van stadsdeel Centrum (2014) bouwt hierop voort.

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: Binnenwaterbeheer Amsterdam (2004-2005)

Reacties zijn gesloten.