Wonen op een vaartuig of bouwen in de gracht

marijkebeek-woonboten-Amsterdam.450
Woonboot in de Nieuwe Vaart, Amsterdam

De Amsterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten beoordeelde bouwaanvragen voor woonboten, maar een beoordelingskader ontbrak. Marijke Beek werd gevraagd een rapportage op te stellen die hiervoor gebruikt kon worden, maar die ook in zou gaan op de geschiedenis van woonboten in de stad en op de huidige situatie. Zowel aan de ligging van boten in hun omgeving, als aan de vormgeving van verschillende typen woonboten is aandacht besteed. Op de praktijk gericht zijn voorschriften en richtlijnen gegeven voor nieuw te bouwen woonboten en het aanzien van stad en water in een breder verband. Tekeningen van Jord den Hollander relativeren het geheel.

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: Commissie Welstand en Monumenten Amsterdam (1998-1999)

Reacties zijn gesloten.