Welstandsnota Amsterdam Noord

marijkebeek Plan van Gool Amsterdam 2003-450
Plan van Gool, Amsterdam Noord

Het Amsterdamse stadsdeel Noord vormt een bont mozaïek van heel verschillende soorten gebieden, waarvan de tuindorpen, historische kernen en bedrijventerreinen de bekendste zijn. In opdracht van het stadsdeel hebben we een welstandsnota gemaakt, waarin zo’n 60 gebieden in het stadsdeel zijn beschreven, evenals de voor het stadsdeel specifieke bouwtypes: stolpboerderij, houten huis en kaakberg.

Uitvoering: Beek&Kooiman Cultuurhistorie, Marina Roosebeek architekt bna, José van Campen woord en plaats, Mattie & de Moor.
Opdrachtgever: stadsdeel Amsterdam Noord (2002-2004)

Reacties zijn gesloten.