Welstandsbeleid voor woonboten in Noord-Holland

marijkebeek-welstand-woonboten-Noord-Holland.450
Woonboten Slapershaven, Hoorn

Voor WZNH adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit heeft Marijke Beek in 2006 een notitie gemaakt voor welstandsbeleid voor woonboten in Hoorn. Daarop werd gevraagd om de nota om te werken en uit te breiden tot een brochure voor heel Noord-Holland. Uitgangspunt hierbij is dat er in de provincie vier soorten gebieden zijn waarin woonboten liggen: beschermde stads- en dorpsgezichten, overige binnenstedelijke locaties, buitengebied en bedrijventerreinen. Voor alle vier zijn criteria opgesteld voor zowel woonarken als voor woonschepen.
> Naar publicatie

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit (2008)

Reacties zijn gesloten.