Het ene gebied is het andere niet

Atlas  van  beschermde  gezichten  in  Noord-Holland

marijkebeek-Het_ene_gebied-450

Noord-Holland heeft 50 stads- en dorpsgezichten die beschermd zijn.
Wat is de meerwaarde van zo’n aanwijzing en wat betekent dit voor de diverse betrokkenen? Beschermt het instrument inderdaad wat er door beschermd zou moeten worden, en hoe werkt het in de praktijk?
En vooral: hoe zien deze gebieden er nu uit? Op zoek naar antwoorden blijkt het beschermd gezicht vele kanten te hebben. Het gaat om heel verschillende gebieden, waar op verschillende manieren mee wordt omgegaan en waar betrokkenen op diverse manieren gebruik van maken. De publicatie geeft een overzicht van de beschermde gezichten in
Noord-Holland met kaartjes en foto’s. Maar bovenal is de publicatie een warm pleidooi voor een dergelijke gebiedsgerichte bescherming.

> Download publicatie

Uitvoering: Marijke Beek, Ana van der Mark (WZNH)
Opdrachtgever: WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit (2008-2009)

Reacties zijn gesloten.