Koepelnota Rotterdam

    
marijkebeek-Rotterdam-vanaf-Heijplaat-2004.450
Gezicht op Rotterdam vanaf Heijplaat

De gemeente Rotterdam besloot haar welstandsnota de vorm te geven van een Koepelnota voor de gehele stad. Zo konden de deelgemeenten zelf welstandstoezicht blijven uitoefenen, zonder dat de samenhang binnen de stad verloren zou gaan. In de nota is de stad in gebiedstypen verdeeld, soorten gebieden met ieder een eigen historische, stedenbouwkundige en architectonische karakteristiek.
Op een aantal plekken wilde de gemeente de welstandscommissie met specifiekere criteria laten beoordelen. Dit gold voor de beschermde stadsgezichten en voor gebieden met veel bezoekers of voorbijgangers.
In de Rotterdamse Koepelnota wilden wij recht doen aan de karakteristieken van de stad, zonder de ontwerpvrijheid bij voorbaat te beknotten. Daarom is getracht de nota zo te formuleren dat er ruimte blijft voor verrassing en vernieuwing. Gezien de positieve reacties is deze aanpak gewaardeerd.

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, H+N+S Landschaps-architecten, Els Bet Stedebouwkundige en Heide Hinterthür
Opdrachtgever: gemeente Rotterdam (2001-2002)

Reacties zijn gesloten.