De Schoonheid van Amsterdam digitaal

Marijkebeek-Amsterdam-Gordel-20-40.450
Afrikanerplein, gebiedstype Gordel 20-40, Amsterdam

De gemeente Amsterdam besloot in 2005 het welstandsbeleid voor de stad als geheel zoveel mogelijk te uniformeren. Dit hield in dat de toen vigerende welstandsnota’s van de 16 stadsdelen inhoudelijk naadloos op elkaar aan moesten gaan sluiten. Tegelijkertijd moesten welstandscriteria per adres via een website gemakkelijk ontsloten worden.
De gemeente gaf drie bureaus gezamenlijk opdracht voor deze operatie. Onze manier van werken bestond uit het demonteren van de bestaande nota’s en het gebruiken van de meest passende gedeelten daaruit als bouwstenen voor de nieuwe gemeenschappelijke welstandsnota, de Basisnota. Voor ieder stadsdeel is daar eigen beleid aan toegevoegd. Na de herindeling van de stadsdelen hebben deze documenten gefungeerd als basis voor de nieuwe welstandsnota ‘De schoonheid van Amsterdam 2013’.

Uitvoering: Beek&Kooiman Cultuurhistorie, Marina Roosebeek architekt bna,en José van Campen
Opdrachtgever: gemeente Amsterdam (2005-2009)

Reacties zijn gesloten.