Naar een gemeentelijke welstandsnota

welstandsnota-450

 WERKDOCUMENT MET MODEL EN TOELICHTING

Het model voor een welstandsnota is een werkdocument, dat vooruitliep op de wijziging van de Woningwet die op 1 januari 2003 van kracht is geworden. Daarin werd bepaald dat door de gemeenteraad vastgestelde welstandscriteria het kader zouden gaan vormen voor de welstandstoets. De publicatie was bedoeld om gemeentebestuurders te informeren en te ondersteunen bij het nemen van de verantwoordelijkheid voor het welstandsbeleid en het opstellen van welstandscriteria.
Zo heeft de publicatie ook gewerkt; de gegeven gebiedsgerichte voorbeelden en de methode voor het opstellen ervan zijn in het hele land nagevolgd.

Uitvoering: Marijke Beek, José van Campen, onder verantwoordelijkheid van de Rijksbouwmeester, de Federatie Welstand en de VNG.
Opdrachtgever: Bureau Rijksbouwmeester (1999-2000)

Reacties zijn gesloten.