Dordrecht Zuidoost en Rozenhof Beschermd Stadsgezicht

marijkebeek-Rozenhof-2002.450
Rozenhof, Dordrecht

Dordrecht Zuidoost is een gebied met verschillende tijdlagen: in een gebied met vooral kwekerijen en tuinderijen en veel waterlopen, werden buitens gesticht en vanaf de 19de eeuw woonstraten. In het vlakbij gelegen Rozenhof werden in een park van een voormalig buiten rond 1900 herenhuizen gebouwd door een vroege projectontwikkelaar. In opdracht van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg hebben we de ontwikkelingsgeschiedenis, waardebepaling en motivering van deze twee beoogde beschermde stadsgezichten beschreven. In 2013 zijn beide, samen met het tussenliggende gebied, aangewezen als beschermd stadsgezicht Dordrecht 19de-eeuwse schil.

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie
Opdrachtgever: Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu RCE) (2002)

Reacties zijn gesloten.