Haarlem Nota Ruimtelijke Kwaliteit

marijkebeek-Brouwersvaart-Haarlem-2011.450
Brouwersvaart, Haarlem

Als onderdeel van een stadsbrede visie op de ruimtelijke kwaliteit wilde de gemeente Haarlem duidelijke criteria hebben om de regie te kunnen voeren over bouwplannen en plannen voor de openbare ruimte. In een multidisciplinair team hebben we kaarten gemaakt van de gebied- en structuurtypen in de stad met aandacht voor de samenhang tussen de straat, het water en het groen, het aanzien van de gebouwen en het daklandschap. De visie gaat uit van vier regieniveaus waaronder de ‘bijzondere regie’, bedoeld voor de (vooral historische) lange lijnen in de stad, vaak historische weg- en waterroutes.
De beoordelingskaders zijn bruikbaar bij beoordeling van plannen voor de inrichting van de openbare ruimte, het wijzigen van een monument, het bouwen (welstand), repressief toezicht op bestaande bouwwerken, en als kader voor het afwijkingsbeleid.

Uitvoering: Marijke Beek, Marina Roosebeek architekt bna,
José van Campen woord en plaats, landschapsarchitect Marlies van Diest.
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem (2011, vastgesteld 2012)

> Download publicatie

Reacties zijn gesloten.