Mansardekappen in de Schermer

marijkebeek-Stompetoren-2013.450
Mansardekappen in Stompetoren

De gemeente Schermer vroeg WZNH om advies over de toepassing van geknikte daken ofwel mansardekappen in het beschermd dorpsgezicht Droogmakerij de Schermer. De gemeente voorziet dat dergelijke kapvormen in de toekomst vaker zullen worden toegepast. Conclusie is dat de kapvorm in de polder wel passend is, maar dat de onderlinge verhouding van de breedte van het huis, de goothoogte en hellingshoek van onder- en bovendakvlak bepalend zijn voor het aanzien ervan.

Uitvoering: Marijke Beek, Miranda Reitsma, Ingrid Langendorf en Henk de Visser (WZNH)
Opdrachtgever: WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit (2013)

> Download publicatie

Reacties zijn gesloten.