Bestemmingsplan Twisk

    
marijkebeek-stolp-Twisk-Dorpsweg-450
Boerderij aan de Dorpsweg, Twisk

Het uit 1977 daterende bestemmingsplan voor het beschermd dorpsgezicht Twisk moest worden herzien. De gemeente Medemblik vroeg WZNH advies over de borging van de cultuurhistorische waarden daarin. Planregels en verbeelding bleken veel te globaal om recht te doen aan het beschermd gezicht van Twisk. Het doorzicht tussen de vrijstaande boerderijen en huizen door naar het landschap, de bruggen naar particuliere erven, de erfafscheidingen langs de Dorpsweg en voor de groene tuinen en oevels, allemaal juist zo karakteristiek voor het dorpsbeeld, bleken niet voldoende geregeld. De toelichting werd aangevuld, en op een aantal punten werden voorstellen gedaan planregels aan te vullen en te wijzigen.

Download publicatie

Uitvoering: Marijke Beek, Henk de Visser (WZNH)
Opdrachtgever: WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit (2013)

Reacties zijn gesloten.