Nota Cultuurhistorie Plus en Welstandsnota Lansingerland

marijkebeek-Sterrenbuurt-Berkel-2010.450
Sterrenbuurt, Berkel

Na de fusie in 2007 van Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk tot Lansingerland was het bestaande beleid aan herziening toe. Wij kregen opdracht een nota cultuurhistorie en een welstandsnota te maken. De Nota Cultuurhistorie Plus vormt nu de basis voor het ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de bestemmingsplannen van de nieuwe gemeente en geeft het daarvoor onmisbare onderliggende ‘verhaal’ over de ruimtelijke geschiedenis van het gebied. De Plus zit ‘m in het doortrekken van de geschiedenis tot nu. De jongste laag van de geschiedenis is voor Lansingerland, met grote woningbouwontwikkelingen en recente infrastructuurprojecten een belangrijke schakel in het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. De Welstandsnota bouwt hierop voort: de gebiedstypen en de daarbij behorende ordenende principes en dragende kwaliteiten uit de nota Cultuurhistorie Plus zijn het beginpunt van de Welstandsnota.

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, José van Campen woord en plaats.
Opdrachtgever: gemeente Lansingerland (2010, nota vastgesteld 2012).

Reacties zijn gesloten.