Welstand wonen op water

    
marijkebeek Amsterdam welstand wonen op water.2004-450
Woonschip Amsterdam

Het Amsterdamse Projectbureau Wonen op Water kreeg als een van haar taken een gereedschapskist samen te stellen voor welstandsbeleid voor woonboten. Marijke Beek werd als inhoudelijk deskundige één van de samenstellers van het rapport en de bijbehorende website. Het eindproduct omvat een stappenplan voor het opstellen van welstandsbeleid voor woonboten, nieuwe definities voor categorieën woonboten, welstandscriteria gerangschikt naar categorie en thema, algemene adviezen en een informatief digitaal werkboek voor ambtenaren.

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: Binnenwaterbeheer Amsterdam (2004-2005)

Reacties zijn gesloten.