Vesting Muiden

   
marijkebeek Vestingwal Muiden 2012-450
Vrijgelegde vestingwal, Muiden (2013)

Muiden is rijksbeschermd stadsgezicht, de Vesting is een beschermd complex en 57 gebouwen zijn rijksmonument. Bovendien maakt Muiden deel uit van de Stelling van Amsterdam en van het Nationaal Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gemeente had behoefte aan een nader onderzoek naar de Vesting om die bescherming handen en voeten te geven. Het onderzoek moest kunnen fungeren als onderbouwing van ruimtelijke beleidskeuzes, als onderlegger voor het bestemmingsplan en als handvat voor de inrichting van de openbare ruimte.
Historisch kaartonderzoek liet zien dat vooral aanpassingen uit de tweede helft van de 19de eeuw het huidige karakter bepalen. In de rapportage zijn daarom uitgangspunten opgenomen die erop zijn gericht die fase van de vesting Muiden fysiek zo herkenbaar mogelijk te houden en/of te maken.
De gemeente is, met het rapport in de hand, voortvarend te werk gegaan. Een deel van de vesting is vrijgelegd waardoor de relatie tussen de wallen, de vestinggracht en het inundatiegebied erachter, is hersteld.

Uitvoering: Marijke Beek
Opdrachtgever: MOOI Noord-Holland (voorheen WZNH) (2012)

Reacties zijn gesloten.