Inspiratiekader Nieuwe Landgoederen Zuid-Holland

marijkebeek-De-Paauw-Wassenaar-450
Landgoed de Paauw, Wassenaar

De provincie Zuid-Holland vroeg om voorbeelduitwerkingen van het net vastgestelde Beleidskader Nieuwe Landgoederen. Op basis van cultuurhistorisch onderzoek, een kennis- en ontwerpatelier en een drietal regioworkshops zijn de kenmerken van het landschap en historische landgoederen in beeld gebracht. Voor de vier belangrijkste landschapstypen van Zuid-Holland zijn vervolgens ontwerphandvatten gemaakt (in woord en beeld) voor het stichten van nieuwe landgoederen. Als inspiratie dienden de landgoederen De Paauw in Wassenaar en Clingendael in Den Haag. De handreiking is bedoeld voor initiatiefnemers voor nieuwe landgoederen, ontwerpers en gemeenten.

http://www.dorpstadenland.nl/portfolio-item/ruimtelijke-kwaliteit-nieuwe-landgoederen-zuid-holland/

Uitvoering: Marijke Beek, Wijnand Bouw (Bosch Slabbers Landschapsarchitecten), Roos en Ros architecten
Opdrachtgever: Dorp Stad & Land (2007-2008)

Reacties zijn gesloten.