Cultuurhistorische As Boxtel

     
marijkebeek-Boxtel-kasteel-Stapelen.450
Kasteel Stapelen, Boxtel

asbox-450De gemeente Boxtel wil de vele ontwikkelingen langs de cultuurhistorisch belangrijke as in het centrum in een ruimtelijk kader plaatsen en inrichtings- en vormgevingscriteria meegeven. Daarbij moet de cultuurhistorische betekenis van het gebied worden benadrukt.
Uitgangspunt voor de planvorming vormen de onderlinge verschillen tussen de onderdelen van de cultuurhistorische as. Samenhang wordt verkregen door een nieuwe bestrating en door de wijze waarop de cultuurhistorische as aan de Dommel wordt geknoopt. Het plan wordt afgesloten met een toetsingskader, bestaande uit acht spelregels, die de gemeente houvast bieden voor het voeren van de regie.

Vanaf 2013 wordt aan dit voorstel een vervolg gegeven.

https://www.boxtel.nl/fileadmin/Bestuur/Beleid/Bestemmingsplannen/Centrum_Boxtel/Bijlage_Cultuurhistorische_as_Bp_Centrum.pdf

Uitvoering: Beek&Kooiman Cultuurhistorie, H+N+S Landschapsarchitecten (2003)
Opdrachtgever: H+N+S Landschapsarchitecten

Reacties zijn gesloten.