Staats-Spaanse Linies

     
marijkebeek-Staats-Spaanse-Linies-Kruisschans-2002.450
De Kruisschans, Sluis

In het Zeeuwse en Vlaamse landschap liggen de restanten van de hevige strijd tussen de Staatsen en de Spanjaarden tijdens de Opstand (1568- 1648). Deze verdedigingswerken waren via verdedigingswallen of liniedijken met elkaar verbonden: ‘de parels en de ketting’. De provincie streefde naar een opwaardering van de restanten van de vestingstadjes, grote en kleine forten en liniedijken, en naar een samenhangende totaalvisie op grond daarvan. Beek & Kooiman maakte, vooral via veldwerk en kaartonderzoek, een inventarisatie van de restanten van alle linies in Zeeuws Vlaanderen en de onderdelen daarvan, met hun mate herkenbaarheid. De rapportage fungeert als inspiratiebron bij de plannen voor de herinrichting van het gebied: de Valorisering van de Staats-Spaanse Linies.

www.staatsspaanselinies.eu

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, H+N+S
Opdrachtgever: H+N+S Landschapsarchitecten (2002)

Reacties zijn gesloten.