Noordoostpolder Urk kwaliteitskaart

combokaartbig-450

H+N+S-kwaliteitskaart-NO-polder.160

Voor de Noordoostpolder – toen voorgedragen als werelderfgoedgebied – was nauwelijks een collectief geaccepteerd beeld over de cultuurhistorische waarden.
Gemeenten en provincie waren zich bewust van het te verwachten spanningsveld tussen cultuurhistorie en nieuwe ontwikkelingen. Daarom gaven zij opdracht tot het maken van een Kwaliteitskaart.
Omdat het gebied in hoge mate een ontworpen karakter heeft, werd daarin met name aandacht besteed aan wat we het ‘polderconcept’ hebben genoemd: de bewust ontworpen, concentrische opbouw van de polder op alle niveaus.
Op niveau van de hele polder gaat het om de IJsselmeerdijk en daarbinnen de ring van tien dorpen rond Emmeloord. Ieder dorp is op zijn beurt omgeven door een ring van opgaand groen en heeft als centrum een brink of dorpsweide met groen en bebouwing rondom. Ook alle boerderijen in het buitengebied hebben ieder een ring van beplanting rond het erf. Na deze grootschalige inventarisaties, zijn door hetzelfde team ook acties benoemd en ontwerpvoorstellen gedaan.

Uitvoering: Beek & Kooiman Cultuurhistorie
Opdrachtgever: H+N+S Landschapsarchitecten (2001-2002)

Reacties zijn gesloten.